DANH SÁCH LINK PHẦN MỀM

Phần mềm "Con Gà Trống"

Số lượt tải: 374

Mô tả: Bạn thường xuyên làm việc trên máy tính?
Bạn thường hay bị mỏi mắt do tập trung quá lâu vào máy tính và quên nghỉ ngơi?
Hãy download phần mềm "Con gà trống", để được nhắc nhở nghỉ ngơi với thời gian phù hợp với bạn.

Xem hướng dẫn